چگونگی اجرای کلیم (claim) پروژه ها

متودولوژی اجرای کلیم (claim) پروژه ها توسط شرکت

“نواندیشان شایا آرمان”

 

۱)   بررسی اولیه قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
۲)   برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه
۳)   ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما
۴)   ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام پروژه
۵)   عقد قرارداد با کارفرما
۶)   بررسی جامع قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
۷)   مشخص کردن کلیه آیتمهای Claim و تهیه Road-map اولیه اجرای Claim
۸)   ارائه Road-map اولیه نحوه تنظیم Claim ها  به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما
۹)   تهیه گزارش توجیه تاخیرات (در صورت نیاز) و اخذ تاییدیه از کارفرمای اصلی
۱۰)   جمع آوری کلیه مستندات مربوط به هر آیتم و ریالی سازی حداکثری آیتمها
۱۱)   تهیه پکیج اولیه Claim و ارائه به کارفرما و اخذ تاییدیه کارفرما
۱۲)   ارسال پکیج Claim به کارفرمای اصلی
۱۳)   پیگیری و اخذ تاییدیه پکیج Claim از کارفرمای اصلی شامل : کلیه پیگیریهای مورد نیاز از کارفرمای اصلی و حضور در سایت و یا دفاتر مرکزی کارفرمای اصلی و حضور در کلیه جلسات مربوطه و حضور در کلیه مکانهای مورد نیاز و ارائه هرگونه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ تاییدیه و …..
 ۱۴)   در صورت عدم همکاری و یا هرگونه برخورد غیر منطقی و یا کارشکنی کارفرمای اصلی در بررسی و تایید پکیج Claim ، انجام پیگیری های قضایی با هماهنگی کارفرما تا اخذ نتیجه مورد نظر.

دیاگرام متودولوژی اجرای (claim) پروژه ها

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *