بررسی تخصصی قرادادی ریسک ها در شرایط عمومی پیمان

بررسی تخصصی قراردادی ریسک ها در شرایط عمومی پیمان

قرارداد های سه عاملی (در پروژه های راهسازی)

با توجه به اینکه اکثر پروژههای عمرانی با سیستم اجرای متعارف به پیمانکاران واگذار می شود، لازم است که توجه خاصی در تهیه اسناد این نوع قراردادها و تخصیص ریسک های مرتبط با آنها مبذول گردد. از این رو هدف از این تحقیق، شناسایی، ارزیابی و تخصیص بهینه ریسکهای مهم پروژههای راهسازی میان طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) میباشد. به طوریکه یک چارچوب کاربردی برای تخصیص صحیح ریسک مهیا کنیم تا مسئولیتها و ریسکهای طرفین این نوع قراردادها تحت عنوان ماتریس تخصیص ریسک به وضوح بیان شود. این تحقیق به روش توصیفی- میدانی انجام شده است که در آن پس از بررسی پیشینه تحقیق، تعداد ۳۶ریسک در پروژه های راهسازی که با قراردادهای سه عاملی به پیمانکار واگذار می شوند شناسایی و بر اساس نظر خبرگان اولویت بندی و تخصیص بهینه آنها انجام گرفته است. طبق نتایج پیمایش، از ۳۶ ریسک شناسایی شده، تخصیص ۲۲ریسک به کارفرما، ۸ریسک به پیمانکار،۶ریسک به کارفرما و پیمانکار مشترکا پیشنهاد شد. همچنین با مقایسه تطبیقی ریسک های تخصیص داده شده در مفاد شرایط عمومی پیمان با نتایج پیمایش معلوم شد که شرایط عمومی پیمان نیاز به اصلاحات اساسی دارد، که در این مورد (ماتریس تخصیص ریسک) به عنوان راهکار ارائه شد.

برای دانلود مقاله، روی دکمه (دانلود مقاله) کلیک کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *